Biudžetinė įstaiga

 

Jei nori,
suteik gyvenimui galimybę ...

Nakvynės namai paslaugas teikia trimis adresais Klaipėdos mieste. Įstaigoje teikiamos paslaugos:

Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos teikiamos adresais Viršutinė g. 21 ir  Šilutės pl. 8. Šioms paslaugoms teikti įsteigta 112 vietų. Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos teikiamos socialinės rizikos asmenims nuo 18 metų ir senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas apgyvendinimo Nakvynės namuose paslaugos poreikis. Nakvynės namuose teikiamos informavimo, konsultavimo paslaugos, tarpininkaujama padedant asmenims spręsti socialines, sveikatos, buitines, teisines, įsidarbinimo problemas. Paslaugos asmenims teikiamos iki 12 mėn. ir ilgiau. Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos yra mokamos, atsižvelgiant ir vertinant  asmenų finansines galimybes.

Laikino apnakvindinimo paslauga teikiama adresu Dubysos g. 39.

Paslauga teikiama nemokamai, kiekvieną dieną nuo 18.00 val. iki 8.00 val. Vienu metu paslauga gali būti suteikta 59 asmenims. Laikino apnakvindinimo paslauga teikiama asmenims, kurie yra benamiai, ir kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ir gyvybei. Organizuojant paslaugą teikiamos konsultacijos apie socialines paslaugas, įstaigas, galinčias padėti spręsti iškilusias socialines, sveikatos problemas, tarpininkaujama ir atstovaujama, padedant asmenims spręsti sveikatos problemas, tvarkant dokumentus, esant galimybei apsirūpinama būtiniausiais drabužiais ir avalyne. Organizuojamos asmens higienos (maudymosi, skalbimo) ir minimalios buitinės t. y. virtuvėlėje galima pasiruošti maistą, paslaugos.

Esant krizinei situacijai, Laikino apnakvindinimo paslauga teikiama ir apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų benamiams, kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei. Tokiais atvejais Policijos ar greitosios medicinos pagalbos tarnybų į Nakvynės namus pristatytiems neblaiviems ar apsvaigusiems asmenims laikino apnakvindinimo paslauga teikiama esant sveikatos priežiūros specialistų išvadai, kad asmeniui nereikalinga būtinoji medicinos pagalba. Šiems asmenims paslauga teikiama nemokamai, bet kuriuo paros metu, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 1 parą.

Taip pat, laikino apnakvindinimo paslauga teikiama asmenims, kuriems išduotas smurto artimojoje aplinkoje orderis ir neturintiems kitos galimybės kur galėtų pernakvoti. Į Nakvynės namus tokie asmenys kreipiasi patys arba juos pristato policija ir pateikia informaciją apie apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderio skyrimą. Paslaugos teikimo metu asmenims teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir (ar) atstovavimo, nakvynės suteikimo, minimalios asmens higienos paslaugų (dušas, skalbimo) organizavimo, minimalių buitinių paslaugų (virtuvėlės) organizavimo, esant poreikiui sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo, palydėjimo į sveikatos priežiūros įstaigą paslaugos. Paslauga teikiama nemokamai, bet kuriuo paros metu, bet nepertraukiamai gali būti teikiama ne ilgiau kaip 15 parų.

Be apgyvendinimo nakvynės namuose bei laikino apnakvindinimo paslaugų, Nakvynės namuose teikiamos Sociokultūrinės paslaugos, kurių tikslas – išvengti socialinių problemų (prevencijos tikslais), mažinti socialinę atskirtį ir aktyvinti bendruomenę. Sociokultūrines paslaugas sudaro: socialinius įgūdžius ugdančių žaidimų, spektaklių, parodų, koncertų lankymo, valstybinių ir religinių švenčių paminėjimų, ekskursijų ar išvykų organizavimas ir kita.

Taip pat teikiama Intensyvi krizių įveikimo paslauga. Tai socialinės pagalbos suteikimas asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje. Intensyvios krizių įveikimo pagalbą įvykio vietoje paslaugas sudaro: informavimas ir konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, esant galimybei aprūpinimas maistu, ir  būtiniausiais daiktais, psichologinės pagalbos organizavimas. Intensyvi krizių įveikimo pagalba įvykio vietoje teikiama nemokamai. Gavę informaciją Nakvynės namų socialiniai darbuotojai vyksta į įvykio vietą bei individualiai vertina asmens, kuris nakvoja gatvėje ar gyvenimui nepritaikytose vietose, informuoja juos apie Nakvynės namų teikiamas paslaugas ir galimybes juose apsigyventi ar laikinai pernakvoti. Esant poreikiui ir asmeniui sutikus, Nakvynės namų darbuotojai įstaigos transportu parsiveža juos į įstaigą paslaugos organizuoti ar teikti.

Nakvynės namuose teikiama ir Integracijos paslauga asmenims grįžusiems iš laisvės atėmimo vietų. Tais atvejais, kai asmuo ruošiasi paleidimui iš laisvės atėmimo vietų, Nakvynės namų socialinis darbuotojas bendradarbiaudamas su laisvės atėmimo vietoje dirbančiu ir paleidžiamo asmens situaciją vertinančiu darbuotoju sprendžia ir analizuoja asmens galimybes ir sąlygas integruotis į visuomenę. Tarpininkaujama tvarkantis dokumentus išmokoms, gyvenamosios vietos nustatymui ir vertinimui, esant poreikiui, organizuojamos ir skiriamos apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos.

Be pagalbos nepaliekami ir asmenys, kuriems nutraukiamos apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugos, kai jiems skiriamas socialinis būstas ar jie nusprendžia savarankiškai įsikurti nuomojame ar kitame būste. Tokiems asmenims teikiamos Informavimo, konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugos asmenims, kuriems nutraukta apgyvendinimo nakvynės namuose paslauga. 12 mėn. po sutarties nutraukimo asmenys gali kreiptis į Nakvynės namų socialinį darbuotoją, kuris konsultuoja dokumentų tvarkymosi, komunalinių apmokėjimo ar kitais jiems aktualiais klausimais.

 

Įstaigoje teikiamos akredituotos paslaugos

 

PARTNERIAI
PARTNERIAI
APKLAUSA

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
DRAUGAUKIME