Biudžetinė įstaiga

 

Jei nori,
suteik gyvenimui galimybę ...

Nuo 2022.05.01 laisvos darbo vietos:

SOCIALINIO DARBUOTOJO (terminuota darbo sutartis) apgyvendinimo paslaugoms teikti adresu Viršutinė g. 21, Klaipėda;

Reikalavimai:

būtinas ne žemesnis kaip aukštasis socialinio darbuotojo išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Pareigybės funkcijos:

 • Individualus darbas su paslaugų gavėjais;
 • Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas paslaugų gavėjams;
 • Paslaugų gavėjų lydėjimas į kitas įstaigas ar institucijas ir pan.;
 • Kitos funkcijos numatytos pareiginiuose tvarkos aprašuose.

Privalumai: 

 • Socialinio darbuotojo patirtis;
 • Darbas su kompiuteriu;
 • Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);

Numatomas darbo užmokestis:

Nuo 1294,15 Eur. per mėnesį neatskaičius mokesčių.

Darbo užmokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į darbuotojo stažą ir turimą kvalifikacinį laipsnį.

 

SOCIALINIO DARBUOTOJO  (terminuota darbo sutartis) apgyvendinimo paslaugoms teikti adresu Šilutės pl. 8, Klaipėda;

Reikalavimai:

būtinas ne žemesnis kaip aukštasis socialinio darbuotojo išsilavinimas su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštasis koleginis išsilavinimas su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Pareigybės funkcijos:

 • Paslaugų gavėjų finansinių galimybių vertinimas;
 • Siunčiamų raštų dėl paslaugų gavėjų kitoms įstaigoms ar institucijoms parengimas, siuntimas ir kt.
 • Ataskaitų rengimas ir teikimas įstaigos vadovui ar kitoms įstaigoms;
 • Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas paslaugų gavėjams;
 • Kitos funkcijos numatytos pareiginiuose tvarkos aprašuose.

Privalumai: 

 • Socialinio darbuotojo patirtis;
 • Darbas su kompiuteriu;
 • Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);

Numatomas darbo užmokestis:

Nuo 1294,15 Eur. per mėnesį neatskaičius mokesčių.

Darbo užmokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į darbuotojo stažą ir turimą kvalifikacinį laipsnį.

 

SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJO (terminuota darbo sutartis) apgyvendinimo paslaugoms teikti adresu Viršutinė g. 21, Klaipėda;

Reikalavimai:

būtinas ne žemesnis vidurinis išsilavinimas, socialinio darbuotojo padėjėjo specializacija ar išklausyti įvadiniai socialinio darbuotojo padėjėjo kursai.

Pareigybės funkcijos:

 • Pagalba paslaugos gavėjams buityje;
 • Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas paslaugų gavėjams;
 • Paslaugų gavėjų lydėjimas į kitas įstaigas ar institucijas ir pan.;
 • Kitos funkcijos numatytos pareiginiuose tvarkos aprašuose.

Privalumai: 

 • Socialinio darbuotojo patirtis;
 • Darbas su kompiuteriu;
 • Vairuotojo pažymėjimas (B kategorija);

Numatomas darbo užmokestis:

Nuo 1105.91 Eur. per mėnesį neatskaičius mokesčių.

Darbo užmokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į darbuotojo stažą.

 

PSICHOLOGO (terminuota darbo sutartis):

Reikalavimai:

būtinas ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

Pareigybės funkcijos:

 • Individualus darbas su paslaugų gavėjais;
 • Informavimas, konsultavimas;
 • Pagalbos sau grupių organizavimas ir koordinavimas;

Privalumai:

 • Darbo patirtis;
 • Rusų k. mokėjimas.

Numatomas darbo užmokestis:

Nuo 1552,98 Eur. per mėnesį neatskaičius mokesčių.

Darbo užmokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į darbuotojo stažą.

VALYTOJO (neterminuota darbo sutartis), adresais Šilutės pl. 8/Viršutinė g. 21, Klaipėdoje

Reikalavimai:

Būtinas ne žemesnis nei vidurinio mokslo išsilavinimas;

Pareigybės funkcijos:

 • Patalpų priežiūra, valymas;
 • Esant poreikiui, bendro naudojimo paviršių dezinfekavimas;
 • Kitos funkcijos numatytos pareiginiuose tvarkos aprašuose.

Privalumai:

 • Darbo patirtis

Numatomas darbo užmokestis:

730 Eur. per mėnesį neatskaičius mokesčių.

ADMINISTRATORIAUS (neterminuota darbo sutartis), adresu Viršutinė g. 21, Klaipėda;

Reikalavimai:

 • turi turėti ne žemesnį nei aukštesnįjį arba jam prilyginamą išsilavinimą ir ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį įstaigų administravimo srityje;
 • taisyklinga valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • išmanyti raštvedybos taisykles, dokumentų tvarkymo ir rengimo taisyklių reikalavimus;
 • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, duomenų valdymo sistemomis bei kitomis organizacinėmis technikos priemonėmis;
 • mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.

Privalumai:

 • Darbo patirtis;

Pareigybės funkcijos:

 • Informuoja įstaigos direktorių apie gautus pranešimus;
 • Rengia posėdžius, pasitarimus, kviečia darbuotojus į juos, registruoja, protokoluoja;
 • Rengia ir įformina dokumentus pagal dokumentų rengimo ir įforminimo bei raštvedybos taisykles bei to paties reikalauja ir iš įstaigos darbuotojų;
 • Vadovui įpareigojus spausdina dokumentus;
 • Informuoja įstaigos darbuotojus apie rengiamus susirinkimus, posėdžius, pasitarimus, supažindina su darbo planais bei kitais dokumentais;
 • Telefonu ir gyvai atsako į lankytojų klausimus;
 • Saugo dokumentus ir juos archyvuoja;
 • Tvarko gaunamų ir siunčiamų dokumentų, direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų registraciją, informacijos srautų paskirstymą ir pildo atitinkamas duomenų bazes;
 • Sistemina gaunamus dokumentus ir informaciją;
 • Rengia įsakymų, vidaus tvarkų projektus, derina juos su atsakingais darbuotojais, teikia direktoriui;
 • Priima ir perduoda pranešimus elektroniniu paštu, telefonu;
 • Gauna iš padalinių darbuotojų informaciją apie atliktus darbus ir supažindina direktorių;
 • Pagal kompetenciją vykdo kitas vienkartinio pobūdžio užduotis.

Numatomas darbo užmokestis:

Nuo 1105.91 Eur. per mėnesį neatskaičius mokesčių.

Darbo užmokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į darbuotojo stažą.

 

Informacija teikiama telefonu 860312229 arba el. paštu info@nakvynesnamai.lt

 

PARTNERIAI
PARTNERIAI
APKLAUSA

Kaip vertinate mūsų paslaugas?

Apklausos rezultatai

Kraunasi ... Kraunasi ...
DRAUGAUKIME